Publicerad 4 augusti 2021

Handlingsplan och förändringsplanering

Handlingsplanen är dokumentet som samlar ihop alla aktiviteter som ska göras i förändringen.

Ofta är handlingsplanen uttryckt i en enkel tabell där det framgår vad som ska göras, hur något ska göras, vem som ansvarar och till vilken tid. Är förändringen mer omfattande är det rekommenderat att genomföra en fullgod förändringsplanering som ofta innehåller intressentanalys och kraftfältsanalys. Dessa metoder vägleder förändring och sörjer för att måluppfyllelsen ska bli så god som möjligt. I tabellen nedan visas ett enkelt exempel på handlingsplan.

Handlingsplan

Vad

Med vilken metod

Ansvar

Ny rutin dokumenterad och kommunicerad

Information på APT och läkarmöte

Läkarchef

Operationsplanering

Checklista utvecklad av ansvarig på ortopedi och anestesi/operation

Planering och koordinering, Ortopedi Operatör Anna

Datainhämtning

RIKSHÖFT
Manual manuell dokumentation

Patientsäkerhetssamordnare

Etablera pulsmöten

Pulsmöte en gång i veckan med standardiserad agenda

Förbättringsteam och chefer i linjen. Verksamhetschef bjuder in.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård