Publicerad 4 augusti 2021

Resultat och visualisering

Teamet utvärderar resultatet av de förändringar det har genomfört. De visar även upp och sprider resultatet.

Teammedlemmarna har inom sina respektive verksamheter inhämtat synpunkter från verksamheten som beskriver såväl upplevelsen av förändringen som effekter man inte riktigt kunde räkna med. Facilitatorn hämtar ut data från de tre veckorna och sammanställer först i ett histogram och sedan styrdiagram.

Under tidsperioden kom det 19 patienter. Histogrammet redovisar fördelningen.

Resultat histogram

Klicka på bilden för att förstora den.

Teamet ser direkt att det finns patienter som ligger långt utanför normalfördelningen men att det samtidigt skett en förbättring totalt sett. Medelvärdet ser ut att ha förbättrats.

Resultat styrdiagram

Klicka på bilden för att förstora den.

I styrdiagrammet framgår tydligt att det framför allt är tre patienter som har väntat för länge på operation ,varav en över 90 timmar. Lägger man ihop styrdiagrammet för och under testperioden, väl medveten om att tiden före fångade fler datapunkter, framgår ändå att det totalt sett har skett en förbättring.

Vad gäller det medicinska protokollet var följsamheten 90 procent. Flera förbättringar av protokollet har dokumenterats för nästa version. De flesta som använde protokollet ansåg att detta underlättade arbetet. Facilitatorn tog också fram data som beskrev morgonstarterna. Teamet konstaterade att det inte riktigt gick att planera tidiga starter helt och hållet. Det finns fortsatt utrymme för förbättring. Pulsronden, där intressenterna återkommande överrapporterat status för höftfrakturpatienterna, etablerades som digitalt möte med en enkel digital förbättringstavla.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård