Publicerad 18 juni 2024

Hjärtsvikt, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för hjärtsvikt.

Vårdförloppet finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp hjärtsvikt

Om vårdförloppet

Hjärtsvikt är ett allvarligt och vanligt tillstånd som medför stora negativa konsekvenser för patienten. Tillståndet är behandlingsbart men underbehandling är vanligt. Totalt har cirka 200 000–300 000 svenskar hjärtsvikt och dödligheten är hög, i synnerhet under det första året efter diagnos.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att förbättra överlevnad, fysisk kapacitet och livskvalitet hos personer med hjärtsvikt. Syftet är även att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården samt att minska behovet av att patienter läggs in på sjukhus.

Vårdförloppet börjar vid välgrundad misstanke om hjärtsvikt. Det omfattar den inledande perioden med upptrappning av behandling, till utvärdering och fortsatt uppföljning av patienter med kronisk hjärtsvikt. Fokus ligger på de åtgärder som är mest rekommenderade och där skillnaderna i landet är störst.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp nydebuterad hjärtsvikt (PDF) Pdf, 319 kB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp kronisk hjärtsvikt (PDF) Pdf, 430 kB.

Vårdförlopp bilaga: palliativ vård vid hjärtsvikt (PDF) Pdf, 233 kB.

Presentation vårdförlopp hjärtsvikt (PPT) Powerpoint, 3 MB.

Seminarium

Den 20 april och den 2 december 2021 hölls seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt. Du kan se dessa i efterhand.

Seminarium 2 december

Seminarium 20 april 2021

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Krister Lindmark, ordförande i NAG hjärtsvikt

Björn Sonnentheil, patientrepresentant i NAG hjärtsvikt

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.