Publicerad 13 september 2021

Vårdförlopp hjärtsvikt nydebuterad

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

200 000 till 300 000 svenskar har hjärtsvikt och dödligheten är hög, särskilt inom det första året efter diagnosen. Varje år insjuknar upp emot 40 000 personer i Sverige med en nyupptäckt hjärtsvikt och vårdförloppet är tillämpligt för majoriteten av dem. Ett fokus i vårdförloppet är att göra rätt från början vid nydebuterad hjärtsvikt. Rätt insatt behandling i ett tidigt skede kommer att ge stor effekt med minskat antal sjukhusinläggningar, förbättrade symtom samt minskad dödlighet.

Den övergripande målsättningen med vårdförloppet är att förbättra överlevnad, fysisk kapacitet och livskvalitet hos personer med hjärtsvikt.

Vårdförloppet börjar vid välgrundad misstanke om hjärtsvikt och sträcker sig som längst fram till och med ställningstagandet till andra linjens behandling. Fokus ligger på de åtgärder som har starkast rekommendationsgrad och där skillnaderna i landet är störst.

Stödmaterial

Presentation vårdförlopp hjärtsvikt (PPT) Powerpoint, 4 MB.

Webbinarium

Den 20 april 2021 hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt. Du kan se det i efterhand.

Frågor och svar från webbinarium vårdförlopp hjärtsvikt

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Krister Lindmark, ordförande i NAG hjärtsvikt

Björn Sonnentheil, patientrepresentant i NAG hjärtsvikt

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård