Publicerad 20 juni 2024

Grav hörselnedsättning, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för grav hörselnedsättning.

Vårdförlopp för grav hörselnedsättning finns på 1177 för vårdpersonal.

Grav hörselnedsättning, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

I Sverige har cirka 1,5 miljoner personer en hörselnedsättning. Enligt tidigare definition beräknades cirka 25 000 av dessa ha en grav hörselnedsättning, men den siffran är idag osäker. Personer med grav hörselnedsättning kan använda talat språk, teckenspråk eller en kombination av båda.

Målet med vårdförloppet är att patienter med grav hörselnedsättning ska få optimala förutsättningar till kommunikation, interaktion och delaktighet. Detta uppnås bland annat genom att patienten får vård av ett multiprofessionellt team. Hos vuxna med grav hörselnedsättning finns en ökad risk för nedsatt psykisk och kroppslig hälsa. För att öka möjligheterna till social delaktighet är det viktigt att fastställa den grava hörselnedsättningen så tidigt som möjligt. För att bibehålla livskvalitet och psykosocial hälsa rekommenderas att vuxna personer med grav hörselnedsättning följs upp minst vartannat år. För barn behövs en tätare uppföljning, bland annat för att stimulera språk- och socioemotionell utveckling. För att följa upp vårdförloppet kommer olika indikatorer att användas.

Vårdförloppet inleds vid konstaterad grav hörselnedsättning och följer patienten så länge den grava hörselnedsättningen kvarstår, vilket ofta är hela livet. I vårdförloppet ges rekommendation om relevanta åtgärder för patienten.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp grav hörselnedsättning (PDF) Pdf, 224 kB.

Presentation vårdförlopp grav hörselnedsättning (PPTX) Powerpoint, 2 MB.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Åsa Sagerstrand, ordförande i NAG grav hörselnedsättning

Andreas Stjärnström, patientföreträdare i NAG grav hörselnedsättning

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.