Publicerad 11 januari 2024

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för traumatisk hjärnskada.

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Traumatisk hjärnskada (THS) orsakas av yttre våld mot huvudet vid till exempel en trafikolycka, misshandel eller fall. Särskilt vanligt är fallolyckor hos äldre. Traumatisk hjärnskada räknas till en av de vanligaste orsakerna till livslång neurologisk funktionsnedsättning. Det övergripande målet med vårdförloppet är att patienten ska uppnå bästa möjliga funktionsnivå, aktivitetsförmåga, delaktighet och livskvalitet, och om det gäller barn uppnå bästa möjliga utveckling under uppväxten. Det här ska ske genom tillgänglighet och trygghet i vården. Vårdförloppet beskriver också förutsättningar för hur samverkan ska utformas mellan specialiteter, professioner och huvudmän så att patienten får adekvat stöd, uppföljning och rehabilitering.

Flera nationella programområden har varit med att ta fram vårdförloppet: akut vård, nervsystemets sjukdomar, barn och ungdomars hälsa, nationellt primärvårdsråd samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp traumatisk hjärnskada (PDF) Pdf, 217 kB.

Seminarium

Den 28 september 2023 hölls ett digitalt seminarium om vårdförloppet. Du kan se seminariet i efterhand.

Stödmaterial

Presentation

Vårdförlopp för traumatisk hjärnskada (PPT) Powerpoint, 5 MB.

Film

Filmen beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande Catharina Nygren Deboussard samt patientföreträdarna Marina Carlsson och Leif Degler. De har alla ingått i den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.