Publicerad 29 januari 2024

Vårdprogram smärta, långvarig hos barn

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar.

Nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn och ungdomar hittar du under kunskapsstöd för barn- och ungdomshälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Barn- och ungdomshälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning vårdprogram smärta, långvarig hos barn (PDF) Pdf, 213 kB.

Seminarium

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.