Publicerad 7 februari 2024

Patientutbildning svårläkta sår

”Stöd till dig med svårläkt sår” finns på tjänsten 1177 Stöd och behandling. Här finns en film som sammanfattar hur patientutbildningen fungerar och hur vårdgivare kan ansluta sig.

”Stöd till dig med svårläkt sår” ger möjlighet för patienter i hela landet att i högre grad vara delaktiga i sin egen behandling i samverkan med vårdpersonal. Patienten får information om typ av sår, sårläkningsprocessen, undersökningar, behandling och egenvård.

Film

Se filmen om "Stöd till dig med svårläkt sår".

Patientutbildningen är tillgänglig i alla regioner men kräver anslutning till Stöd och behandling. Vårdgivare som är intresserade kan kontakta sina regionala förvaltare.

Förteckning över regionala systemförvaltare

Om 1177 stöd och behandling

Stödmaterial till patientutbildningen

Stöd till vårdgivare: Metodbeskrivning (PDF) Pdf, 1 MB.

Mall till patientstöd: Så använder du behandlingsprogrammet "Stöd till dig med svårläkt sår" (PDF) Pdf, 172 kB.

Baserad på fyra vårdförlopp

Patientutbildningen har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för svårläkta sår.
Stöd till dig med svårläkt sår är baserat på följande fyra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som alla berör svårläkta sår:

  • Svårläkta sår
  • Kritisk benischemi
  • Diabetes med hög risk för fotsår
  • Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Vårdförloppen har tagits fram i samarbete mellan dessa nationella programområden (NPO):

NPO hud- och könssjukdomar

NPO endokrina sjukdomar

NPO hjärt- och kärlsjukdomar

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.