Publicerad 13 juni 2024

Insatsområde kunskapsstöd primärvård

En arbetsgrupp ska bevaka och säkerställa primärvårdsperspektivet i kunskapsstöd som tas fram inom systemet för kunskapsstyrning, i samarbete med de nationella programområdena.

Uppdrag

 • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning kring primärvårdens roll i vårdkedjan, samt övergångar inom vårdkedjan.
 • Identifiera behov av kunskapsstöd riktade till primärvården eller för omhändertagande av primärvårdens patientgrupper.
 • Bistå i prioritering vid produktion av kunskapsstöd i samråd med nationella programområden.
 • Vara samlad allmänmedicinsk resurs för programområdenas respektive arbetsgrupper för kunskapsstöd i deras arbete med förvaltning och revidering av primärvårdsrekommendationer, samt deras produktion av övriga kunskapsstöd.
 • Vara förankringsinstans inför remiss för kunskapsstöd i de fall kunskapsstödet och dess innehåll har primärvården som målgrupp.
 • Vid behov hjälpa till med synpunktshantering efter nationell remiss.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Charlotta Wilhelmsson, Södra sjukvårdsregionen

nationellaprimarvardsradet@skane.se

Ordförande

 • Gudrun Greim, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan Online & Digital vård, Borås, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Annica Fors, specialistläkare allmänmedicin, Fridhemsplans vårdcentral Doktor.se, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ove Oksvold, specialistläkare allmänmedicin, Boo vårdcentral, Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Malene Rod Brokholm, fysioterapeut, Närhälsan rehabmottagningen, Mariestad, Västra sjukvårdsregionen
 • Karin Karlsson, specialistläkare allmänmedicin, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Sydöstra sjukvårdsregionen