Publicerad 7 december 2022

Insatsområde kunskapsstöd primärvård

En arbetsgrupp ska bevaka och säkerställa primärvårdsperspektivet i kunskapsstöd som tas fram inom systemet för kunskapsstyrning, i samarbete med de nationella programområdena.

Uppdrag

  • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning kring primärvårdens roll i vårdkedjan, samt övergångar inom vårdkedjan.
  • Identifiera behov av kunskapsstöd riktade till primärvården eller för omhändertagande av primärvårdens patientgrupper.
  • Bistå i prioritering vid produktion av kunskapsstöd i samråd med nationella programområden.
  • Vara samlad allmänmedicinsk resurs för programområdenas respektive arbetsgrupper för kunskapsstöd i deras arbete med förvaltning och revidering av primärvårdsrekommendationer, samt deras produktion av övriga kunskapsstöd.
  • Vara förankringsinstans inför remiss för kunskapsstöd i de fall kunskapsstödet och dess innehåll har primärvården som målgrupp.
  • Vid behov hjälpa till med synpunktshantering efter nationell remiss.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Therese Silvander Ahlrik, distriktssköterska, Rehabiliteringskliniken i Växjö, Södra sjukvårdsregionen

therese.silvander-ahlrik@kronoberg.se

Ordförande

Johanna Cederholm, specialistläkare allmänmedicin, koordinator vid AKO Skåne (Allmänläkarkonsult Skåne), Dalby vårdcentral, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Linda Beckert, specialistläkare allmänmedicin, kompetensenheten Bergnäsets Hälsocentral, Luleå, Norra sjukvårdsregionen
  • Ove Oksvold, specialistläkare allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen, Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Gudrun Greim, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan Online & Digital vård, Borås, Västra sjukvårdsregionen
  • Malene Rod Brokholm, fysioterapeut, Närhälsan rehabmottagningen, Mariestad, Västra sjukvårdsregionen