Publicerad 13 februari 2024

Insatsområde: omhändertagande av den akut sjuka patienten

Omhändertagande av den akut sjuka patienten – resurser som behövs på och kring en sjukhusbunden akutmottagning.

Uppdrag

Uppdraget är att tydliggöra nödvändiga resurser, förmågor och processer för den sjukhusbundna akutmottagningen med utgångspunkt i den akut sjuka patientens vårdbehov.

Målet är en god, säker och jämlik vård för den akuta patienten som söker vård med symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga för patienten och potentiellt farliga för liv och hälsa.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Pernilla Olofsson, patientsäkerhetsstrateg, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.olofsson2@regionorebrolan.se

Ordförande

Julia Plath, specialistläkare akutsjukvård och geriatrik, Lasarettet i Motala, Sydöstra Sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Patrik Brandenstein, specialistläkare anestesi och intensivvård, Norra sjukvårdsregionen
 • Agneta Nordlander, områdesdirektör för närsjukvårdsområde, Sollefteå Sjukhus, primärvården Sollefteå och Kramfors, Norra sjukvårdsregionen
 • Carl Johan Oldaeus Almerén, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Barn- och Ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Martin Annsberg, specialistläkare allmänmedicin med inriktning glesbygdsmedicin, Vårdcentral Sälen, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Erik Höglund, ambulanssjuksköterska, Ambulanskliniken Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Gerold Kretschmar, specialistläkare akutsjukvård och allmänmedicin, överläkare Kiruna sjukhus, akutkliniken, ambulansläkare Capio Legevisitten akutläkarbilar Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Stefan Bodetoft, överläkare, specialistläkare internmedicin och akutsjukvård, Akutmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Joakim Hult, specialistsjuksköterska akutsjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Per Loftås, beredskapsöverläkare, Katastrofmedicinskt Centrum Linköping, Sektionen för Trauma och Akutkirurgi, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Lena Ekelius, specialistläkare allmänmedicin, verksamhetschef Vårdcentralen Getingen samt kvälls- och helgmottagningen i Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Maria Jansson, överläkare och medicinskt sakkunnig, Region Skånes Larmcentral, Södra sjukvårdsregionen
 • Andreas Rantala, specialistsjuksköterska inriktning ambulanssjukvård, Ambulanssjukvård Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen