Publicerad 13 februari 2024

Insatsområde venereologi

Insatsområdet fokuserar i ett första steg på behandling av gonorré. I uppdraget ingår att hitta orsaker till att gonorré ökar, och vad som kan göras för att motverka detta.

För att undvika resistensutveckling är det mycket viktigt att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling av gonorré. Annars kan patienter gå lång tid ofullständigt behandlade, med risk för infertilitet och långvarig smärta.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • arbeta för en snabb och effektiv smittspårning för att förhindra ytterligare spridning
 • arbeta för ett behovsstyrt nationellt kunskapsstöd.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@regionstockholm.se

Ordförande

Arne Vikström, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Elisabet Nylander, Hud och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Karin Sanner, Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Christian Steczkó-Nilsson, Hudmottagningen Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Magnus Unemo, Laboratoriemedicinska kliniken Örebros universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Wiktor Södersten, Sektionen för Hud och sexuell hälsa på Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska, Smittskydd Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Petra Tunbäck, Hudkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Miryam Spångerud, Hudkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Annika Johnsson, specialistläkare dermatovenereologi, Hudmottagningen Skånes Universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen