Publicerad 12 februari 2024

Insatsområde digital patologi

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för digital patologi. Målet är att detta ska leda till en ökad användning av digital patologi i landet.

Patologi och cytologi handlar om hur sjukdomar diagnostiseras genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ. De senaste åren har digitaliseringen startat något av en revolution inom området. Vävnadsproverna kan bedömas i digitalt format, vilket gör att man kan se och dela bilder på distans, men också att man kan få stöd av att bilderna analyseras av applikationer baserade på artificiell intelligens (AI). Preparaten skannas och är tillgängliga i digitala format men bedömningen görs fortfarande av patologer.

De digitala verktygen för patologi används olika mycket inom vårdverksamheterna i Sverige. En inventering som har genomförts av nationellt programområde medicinsk diagnostik har visat att det finns ett stort behov av ökad användning av digital patologi och av nationellt samarbete kring detta.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen ska:

 • Ta fram ett nationellt kunskapsstöd för patientsäker och effektiv implementering av digital patologi, från skanning till arkivering. Kunskapsstödet ska innehålla instruktioner för strukturerad validering och en process för kvalitetssäkring. Syftet är att säkerställa en jämlik tillgänglighet till digital verksamhet inom patologi och cytologi. I uppdraget ingår även att beskriva de legala förutsättningarna för en nationell implementering av kunskapsstödet.
 • Beskriva principer och arbetssätt för distanskommunikation av bilddata inom patologi och cytologi, såväl inom som mellan regioner. I detta ingår även att beskriva samordningsvinster med integrerad funktionalitet och infrastruktur vad gäller bild- och funktionsdiagnostik. Detta är till nytta för diagnostik vid till exempel multidisciplinära konferenser och för forskning och kompetensutveckling.

Arbetet ska kunna ligga till grund för:

 • Ordnat införande av ett nationellt kunskapsstöd för digital patologi.
 • Förslag på en hållbar nationell infra- och förvaltningsstruktur för digital patologi.
 • Framtida införande av AI-stödda beslutssystem inom patologi.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Therese Lundh Mortimer, verksamhetsutvecklare, Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK), Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

therese.lundh-mortimer@regionstockholm.se

Ordförande

Anna Bodén, överläkare patologi, klinisk patologi, Diagnostikcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Joakim Fagernäs, teknikspecialist digital patologi, Medicinsk Teknik, Norra sjukvårdsregionen
 • Maria Näslund, verksamhetutvecklare, klinisk patologi, Norra sjukvårdsregionen
 • Hillevi Pleijel, specialistläkare patologi, Unilabs, Norra sjukvårdsregionen
 • Gordan Maras, specialistläkare klinisk patologi och cytologi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Carlos Fernández Moro, specialistläkare klinisk patologi och cytologi, klinisk patologi och cancerdiagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Johan Henriksson, specialistläkare radiologi och specialsakkunnig läkare (Spesak) bild- och funktionsmedicin, verksamhetsområdeschef, Bilddiagnostik Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jan Siarov, specialistläkare klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Helén Richard, biomedicinsk analytiker, Klinisk patologi, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Josefin Persson, verksamhetsansvarig Picture Archiving and Communication System (PACS), klinisk patologi och genetik, Södra sjukvårdsregionen
 • Kevin Sandeman, specialistläkare klinisk patologi, Medicinsk service, Södra sjukvårdsregionen
 • Christina Kling Hassler, medicinsk chef och överläkare, Inera
 • John Stewart, patientföreträdare, Nätverket mot cancer

Adjungerade

 • Sofia Medin, koordinator för Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Gustav Karlberg, ledamot i beredningsgruppen för MTP-rådet, S:t Eriks Vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland