Publicerad 17 maj 2024

Insatsområde traumatisk hjärnskada

För att minska variationer i vård och behandling av patienter med traumatisk hjärnskada har en nationell arbetsgrupp tagit fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med tillhörande kunskapsstöd.

Uppdrag

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har huvudansvar för förvaltning och uppföljning av införandet av kunskapsstöden för traumatisk hjärnskada. Arbetet sker vid behov i samverkan med de nationella programområdena akut vård, barns och ungdomars hälsa, nervsystemets sjukdomar samt nationellt primärvårdsråd.

En mindre arbetsgrupp stödjer vid behov regionernas införande och uppföljningen av kunskapsstöden samt samlar in behov av revideringar.

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Catharina Nygren Deboussard, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Maud Stenberg, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, överläkare, Norra sjukvårdsregionen
 • Cristina Gutiérrez Pérez, specialistläkare geriatrik och internmedicin, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Cathrin Aitman, fysioterapeut, rehabiliteringsmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Lisa Ehlin, sjukgymnast, barn- och ungdomsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Emma Bergendal, arbetsterapeut, rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Lena Osla, arbetsterapeut, habilitering barn och ungdom, Västra sjukvårdsregionen
 • Lars Jacobsson, neuropsykolog, Norra sjukvårdsregionen
 • Kajsa Söderhielm, logoped, rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Monika Högsnes, socionom, kurator, Habilitering vuxen, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karl-Oskar Lindberg, specialistläkare akutsjukvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Saran Condé, specialistsjuksköterska akutsjukvård, Södra sjukvårdsregionen
 • Håkan Röstedal, specialistsjuksköterska prehospitalvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Bo-Michael Bellander, specialistläkare neurokirurgi och anestesi, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ursula Heldmann, specialistläkare neurologi och anestesi, Södra sjukvårdsregionen
 • Lena Nyholm, specialistsjuksköterska intensivvård, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Eli Gunnarson, specialistläkare barn- och ungdomsneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Catherine Aaro Jonsson, barnneuropsykolog, Barn- och ungdomshabiliteringen Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Sara Duveskog, barnsjuksköterska, Barnkliniken Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Martin Annsberg, specialistläkare allmänmedicin, distriktsläkare Sälens vårdcentral, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anja Verem, fysioterapeut, Capio Rehab Kvillebäcken, neurovårdsteam primärvården, Västra sjukvårdsregionen
 • Mia Nilsson, arbetsterapeut, Neurorehabiliteringsenhet öppenvården, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Louise Johansson Spaak, sjuksköterska rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Erklint, arbetsterapeut, barnhabilitering, Barnrehabteamet på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Mari Huhtanen, avancerad klinisk sjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Ginstman, specialistläkare anestesi, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Åsa Fyrberg Fridlizius, logoped, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Jenny Eliasson, arbetsterapeut, kommunal hälso-och sjukvård, Göteborgs stad

Adjungerad

 • Isabella Björkman Burtscher, specialistläkare neuroradiologi, Västra sjukvårdsregionen

Patientrepresentant

 • Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP
 • Leif Degler, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Närståenderepresentant

 • Jenny Sillén, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft