Publicerad 11 mars 2022

Insatsområde systemisk skleros

Systemisk skleros är en svår, kronisk sjukdom med allvarliga organmanifestationer där vikten av ett multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande inte nog kan poängteras. Arbetsgruppen för systemisk skleros arbetar fram en riktlinje för hälso- och sjukvård.

Uppdrag

En riktlinje för hur hälso- och sjukvården ska ta hand om personer med systemisk skleros ska tas fram.

 • Förbättra och standardisera omhändertagande av personer med systemisk skleros.
 • Patienten skall få tillgång till bästa tillgängliga kunskap i varje möte med hälso- och sjukvården under sjukdomens alla faser.
 • Vården ska vara jämlik och god oavsett var i landet patienten bor.
 • Utforma en beskrivning av hur personer med systemisk skleros kan tas omhand på bästa sätt med syfte att göra vården effektiv, säker och jämlik i hela landet.

Aktuellt

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram riktlinjen som planeras gå ut på öppen remiss under våren 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Malin Regardt, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

malin.regardt@regionstockholm.se

Ordförande

Egidija Sakiniene, specialistläkare reumatologi, Reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Stefan Söderberg, specialistläkare kardiologi, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Ribers, specialistläkare reumatologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Johanna Nordström, specialistläkare reumatologi, Reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Hjorton, specialistläkare reumatologi, Reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Vivianne Ekenberg, sjuksköterska, Reumatologen, Akademiska Sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Össur Emilsson, specialistläkare lungmedicin, Lungkliniken, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ellinore Svensson, dietist, Akademiska sjukhuset, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Henrik Pettersson, specialistsjukgymnast, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Greger Lindberg, specialistläkare gastroenterologi, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm Gotland
 • Karina Gheorghe, specialistläkare reumatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Danijel O’Rourke, specialistläkare reumatologi, Reumatologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Dirk Wuttge, specialistläkare reumatologi, Skånes Universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Gunnel Sandkvist, arbetsterapeut, Reumatologen Lund, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Louise Larmark, sjuksköterska, Reumatologen Lund, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Johanna Hallebrand, kurator, Reumatologen Lund, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Monika Holmner, patientrepresentant, Riksföreningen för Systemisk skleros

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård