Publicerad 7 december 2022

Insatsområde missbruk och beroende

Det nationella vård- och insatsprogram (VIP) för missbruk och beroende är framtaget och arbete pågår med implementering av det.

Uppdrag

 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och annat som kan stödja implementeringen av VIP missbruk och beroende.
 • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för VIP missbruk och beroende, som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
 • Utifrån framtagna nationella indikatorer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i VIP missbruk och beroende, ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.
 • Ta fram implementeringsstödjande åtgärder relaterat till VIP.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Klas Sundström, brukarinflytandesamordnare (BISAM), Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

klas.sundstrom@regionstockholm.se

Ordförande

Victor Lindfors, överläkare, Beroendecentrum Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Region

 • Anna-Karin Rudberg, verksamhetsutvecklare, Länsverksamhet Psykiatri Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Spyrion Kilaidakis, chefsöverläkare beroendecentrum, chefläkare Psykiatri Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Helena von Schewen, sektionschef, Beroendecentrum Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Hans Ackerot, överläkare, Förvaltningsledning och stab, Psykiatrin Halland, Västra sjukvårdsregionen
 • Peter Tudén, vårdenhetschef, Psykiatriska kliniken, Länssjukvården Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Maria Adenhav Lantz, FOU-samordnare, FOU Socialtjänst Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Hanna Lennartsson, metodstödjare, Värmdö kommun, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Andreas Ericsson, planeringsledare, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad, Västra sjukvårdsregionen
 • Victoria Häggerud, verksamhetsutvecklare, Kalmar kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Malin Gunnarsson, kvalitetsutvecklare, Trelleborgs kommun, Södra sjukvårdsregionen

Brukarrepresentant

Åse Sundqvist, ombudsman, Verdandi Örebro

Adjungerad

Jakob Edshage, primärvårdsrepresentant, distriktsläkare, Närhälsan Hjällbo vårdcentral, Västra sjukvårdsregionen