Publicerad 7 december 2022

Insatsområde tonsilloperation

Tonsilloperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn. En nationell arbetsgrupp ska bland annat ta fram ett ramverk för kunskapsstöd för tonsilloperationer.

Uppdrag

Det utförs cirka 13 000 tonsilloperationer per år. En tonsilloperation kan utföras genom tonsillotomi, där utskjutande delar av tonsillerna tas bort, eller genom tonsillektomi, där hela tonsillerna tas bort. Ungefär hälften av de tonsilloperationer som gjordes under 2018 utgjordes genom tonsillotomi, och hälften genom tonsillektomi. Tonsilloperation leder till att 95 procent av patienterna är symtomfria efter sex månader.

Arbetsgruppen ska:

 • Undersöka om det går att identifiera en optimal teknik för kallt stål vid tonsillektomi
 • Identifiera optimal operationsteknik vid tonsillotomi
 • Ta fram ett ramverk för kunskapsstöd med beslutsstöd och riktlinjer
 • Utvärdera och beskriva eventuella skillnader samt ge behandlingsrekommendationer av postoperativ smärta
 • Skapa struktur och process för god samverkan med öppen vård och primärvård
 • Fokusera på vårdkedjan med fokus på patientresan
 • Utveckla kvalitetsvariabler för barn och vuxna

Aktuellt

Arbetsgruppen är i slutfas av sitt arbete.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kerstin Troedsson, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

kerstin.troedsson@akademiska.se

Ordförande

Ola Sunnergren, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Pia Froissart Nerfeldt, specialistläkare öron-näs och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Fredrik Alm, sjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Erik Odhagen, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Sara Axelsson, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Helsingborgs lasarett, Södra sjukvårdsregionen
 • Thorbjörn Larsson, specialistläkare öron-näs och halssjukdomar, Sunderbyns sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Linda Beckert, specialistläkare allmänmedicin, Sandens hälsocentral i Boden, Norra sjukvårdsregionen