Publicerad 24 juni 2024

Insatsområde initial obruten hud-mot-hudkontakt och samvård

I Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Graviditet, förlossning och tiden efter” lyfts vikten av samvård och en initial obruten hud-mot-hudkontakt efter födseln och att mor och barn ska vara tillsammans efter födseln.

Bakgrund

Idag saknas nationell samsyn kring en initial obruten hud-mot-hudkontakt och samvård av nyfödda barn. Vården är ojämlik och det finns motstridiga intressen och olika uppfattningar hos professioner, specialiteter och regioner om vad som är bäst.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska utifrån bland annat Socialstyrelsens kunskapsstöd ”vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer” ta fram ett nationellt kunskapsstöd för hur nyfödda och deras mödrar ses som en enhet, och vårdas tillsammans utan separation och med hud-mot-hud-kontakt första tiden efter barnets födelse.

Arbetsgruppen ska definiera begreppet ”samvård” och ta fram förslag på nationella riktlinjer, mål och indikatorer för uppföljning av initial obruten hud-mot-hud-kontakt och samvård.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

 • Stina Klemming, specialistläkare neonatologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Sofia Arwehed, specialistläkare neonatologi, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Annika Nyholm, specialistsjuksköterska neonatologi, Neonatal intensivvårdsavdelning, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Pyrola Bäcke, specialistsjuksköterska neonatologi, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ylva Thernström Blomqvist, specialistsjuksköterska neonatologi, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maria Nelander, specialistläkare obstetrik, Kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Susanne Elvermark, specialistsjuksköterska anestesi och intensivvård, anestesi- och intensivvård på Danderyds Sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Gustafsson, barnmorska, Barnmorskeprogrammet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet, Neonatalvården Astrid Lindgrens Barnsjukhus,Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Siri Lilliesköld, specialistsjuksköterska neonatologi, Neonatalvården Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Patricia Pallo Skoog, specialistsjuksköterska anestesi och intensivvård, BB St:Göran, Capio St:Görans Sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Emilija Wilson, barnmorska, Barnmorskeprogrammet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Vesta Seyed Alikhani, specialistläkare neonatologi, Neonatalvården, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Karin Breding, specialistläkare obstetrik, Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Åsa Hermansson, barnmorska, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Nina Kjellqvist, specialistläkare anestesi och intensivvård samt obstetrisk anestesi, Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Länssjukhuset i Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Mikaela Mattisson, barnundersköterska, Neonatalavdelningen, Centrallasarettet Växjö, Södra sjukvårdsregionen
 • Marie-Charlotte Nilsson, barnmorska, Förlossnings-, BB- och Neonatalavdelningen, Lasarettet i Ystad, Södra sjukvårdsregionen
 • Emma Jonsson, patientföreträdare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland