Publicerad 16 april 2024

Insatsområde språkstörning hos barn och ungdomar

Språkstörning är den vanligaste funktionsnedsättningen i samband med barns utveckling. Sju till tio procent av förskolebarnen har någon form av språkstörning och närmare tio procent av eleverna i grundskolan uppfyller kriterierna för språkstörning oavsett annan diagnos.

Bakgrund

Prioritering av insatser för barn med tal- och språkstörningar varierar i Sverige. Variationen beror bland annat på begränsade resurser, utformning av vårdavtal och avsaknad av nationella riktlinjer. Det finns anledning att tro att nuvarande insatser inte alltid baseras på evidens.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen ska

 • kartlägga likheter och skillnader i tillgång och väntetider till insatser för barn och ungdomar med tal- och språkstörningar
 • identifiera behov av kunskapsstöd och kompetensutveckling i syfte att skapa förutsättningar för hållbara vårdkedjor och strukturerade arbetssätt för att stödja barn med tal- och språkstörningar
 • om möjligt beskriva ”best practice” för stöd till barn med tal- och språkstörningar i förskoleålder och barn i skolåldern.

Aktuellt

Den nationella arbetsgruppen startade sitt arbete i november 2023.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Nelli Kalnak, forskare och specialistlogoped, Helsingborgs lasarett, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Anette Sjöstedt, överläkare barnhälsovård, Barnhälsovårdsenheten, Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Agneta Fröjdman, samordnare Elevhälsan Västmanland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jennie Karlsson, logoped, Barnhälsovårdsenheten Region Sörmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Birgitta Rosén, logoped, klinikchef Logopedkliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Marie Jernetz, specialistsjuksköterska och verksamhetsutvecklare, Central barnhälsovård, Västra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Schachinger Lorentzon, specialistlogoped, Logopedmottagning barn och ungdom, Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Hanne Linder, psykolog, psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Helsingborg, Södra sjukvårdsregionen
 • Linnéa Cooke, specialistlogoped, Utbildningsförvaltningen Mjölby kommun
 • Christin Bjarnell, logoped grundskola och förskola, Vänersborgs kommun
 • Marika Habbe, specialistlogoped, Socialstyrelsen
 • Inger Nilsson, patientföreträdare, Attention