Publicerad 24 juni 2024

Nationellt programområde barns och ungdomars hälsa

Programområdets ansvar berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO barns och ungdomars hälsa 2024 (PPTX) Powerpoint, 52 kB.

Barnhälsovård

Barnhälsovården i Sverige ska kunna erbjuda barn i ålder 0–6 år och deras vårdnadshavare en god och jämlik barnhälsovård oavsett var i landet de bor. En nationell arbetsgrupp ska bidra i utvecklingen och implementering av kunskapsstöd och användningen av kvalitetsregister för barnhälsovård.

Insatsområde barnhälsovård

Digitala vårdmöten för barn och ungdomar

Två kunskapsstöd för videomöten med barn och unga är framtagna: en vägledning och ett kliniskt kunskapsstöd. Vägledningen samlar rättsliga principer och rekommenderade minimikrav för tekniska plattformar för att säkra integritet och delaktighet i videmöten med unga. Det kliniska kunskapsstödet ger praktiskt stöd i genomförande av videomöten.

Kunskapsstöd digitala vårdmöten för barn och ungdomar

Långvarig smärta hos barn och ungdomar

Det framtagna nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar innehåller rekommendationer om utredning, behandling och nivåstrukturering. Till stöd för implementering av vårdprogrammet finns en konsekvensbeskrivning och ett inspelat seminarium.

Insatsområde långvarig smärta hos barn och ungdomar

Obesitas hos barn och ungdomar

Det framtagna nationella vårdprogrammet innehåller rekommendationer för att förebygga, utreda, behandla och följa upp barn och ungdomar med obesitas.

Insatsområde obesitas hos barn och ungdomar

Migrän

Programområdet medverkar i arbetet med behandlingsrekommendationer för migrän som drivs av nationellt programområdet nervsystemets sjukdomar.

Insatsområde migrän

Obruten initial hud-mot-hudkontakt och samvård

I Socialstyrelsens nya kunskapsstöd ”Graviditet, förlossning och tiden efter” lyfts vikten av en obruten initial hud-mot-hudkontakt och samvård efter födseln.

Insatsområde obruten initial hud-mot-hudkontakt och samvård

Språkstörning hos barn och ungdomar

Språkstörning är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn. Fem–åtta procent av barnen i förskoleålder har en språkstörning, ibland i kombination med någon annan funktionsnedsättning.

Insatsområde språkstörning hos barn och ungdomar

Traumatisk hjärnskada

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Uppföljning och insatser efter svår sjukdom hos barn

En nationell arbetsgrupp ska kartlägga kunskapsläget för kognitiva, psykosociala och fysiska följdsjukdomar efter svår sjukdom under barn- och ungdomsåren.

Insatsområde uppföljning och insatser efter svår sjukdom som barn

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd barns och ungdomars hälsa

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se under rubriken Ledamöter och kontakt
 • Ordförande: Vakant

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Katarina Hanséus, Barnhjärtcentrum, Barn- och Ungdomskirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Urban Tiren, barnkliniken Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Sofia Arwehed, överläkare barnmedicin och neonatologi, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska Barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Svante Norgren, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Niklas Segerdahl, barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Simon Rundquist, specialistläkare barnnefrologi och metabola sjukdomar, Barnkliniken i Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Kerstin Birgersson, elevhälsoenheten, Jönköpings kommun
 • Caroline Strand, socialchef, Vadstena kommun

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom barns och ungdomars hälsa finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Barnobesitasregistret i Sverige (BORIS)
 • Svenskt barnnjurregistret
 • Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)
 • Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Till nationella kvalitetsregister inom barns och ungdomars hälsa

Övriga kvalitetsregister

 • Svenska barnhälsovårdsregistret (BHVQ)
 • Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ)
 • Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats (EMQ)